logo
二维码
banner图

关于在停电期间考试院门户网站停止服务的公告

发布时间:2018-11-16        信息来源:安徽省教育招生考试院

    接合肥供电公司通知,因电网改造建设需要,计划于2018年11月16日22点至2018年11月17日20点绩溪路停电,停电范围涉及我院。在此期间,我院门户网站和成考、高考成绩查询系统关闭。特此通知。
                                                                        安徽省教育招生考试院
                                                                           2018年11月16日