logo
二维码
banner图

2019年艺术类第二批控制线

发布时间:2019-07-11        信息来源:安徽省教育招生考试院

                                                  2019年艺术类第二批控制线

第二批模块一:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

353

299

综合分

586.52

模块一合格线为112分

第二批模块二:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

353

299

综合分

619.37

模块二合格线为157分

第二批模块三:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

328

277

综合分

609.34

模块三合格线为225分

第二批模块四:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

328

277

综合分

554.66

模块四合格线为105分

第二批模块五:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

328

277

综合分

694.43

模块五合格线为182分

第二批模块六:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

353

299

综合分

641.80

模块六合格线为211分

第二批模块七:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

328

277

综合分

632.87

模块七合格线为178分

第二批模块八:

批次控制线

艺术(文)

艺术(理)

文化成绩

328

277

综合分

594.00

模块八合格线为111分